Een gevoel van zekerheid

Zoals u van een betrouwbare dienstverlener mag verwachten is StuwaJobs erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als officiële dienstverlener ten behoeve van het beroepsvervoer in Nederland. Bij uitzending geven wij aan de tijdelijk uitgezonden chauffeur een verklaring van tijdelijke terbeschikkingstelling mee.

Certificering en verklaringen

StuwaJobs hecht waarde aan kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Daarom zijn wij aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen, die deze waarden erkennen. En beschikken wij over de juiste certificaten. 

* De Algemene Voorwaarden van de ABU gelden per 1 januari 2006. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 21 oktober 2005 bij de rechtbank te Amsterdam, onder aktenummer 167/2005.